แก่งบางระจัน เที่ยวชม แมงกระพรุนน้ำจืด จังหวัดเพชรบูรณ์

ที่เที่ยว แก่งบางระจัน ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองแม่นา ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ ที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศกที่อยู่ลางธรรมชาติเลยทีเดียว มีทั้ง กิจกรรมพายเรือท่องป่า และ การตามหาแมงกะพรุนน้ำจืด ที่ต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลย เพราะพบในไทยเป็นประเทศที่ 5 ของโลก ถึงแม้ว่า จะพบได้น้อยมากๆ ในโลกนี้ ซึ่งจะมีตั้งแต่ช่วง เดือนมีนาคม ไปจนถึง เดือนเมษายนเท่านั้น และต้องเป็นช่วงเวลาตั้งแต่ 10 โมงเช้าไปจนถึง 4 โมงเย็น เท่านั้น ถึงจะมีลุ้นได้เห็น

ที่นี่สามารถมาเที่ยวแบบค้างคืนอยู่ในป่า หรือ จะไปเช้าไปเย็นกลับก็ได้เช่นกัน ซึ่งกิจกรรมสุดฮิตของที่นี่อย่าง การพายเรือ นั้น ก็จะเริ่มจาก แก่งบางระจัน ไปยังแก่งสอง และใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 1 – 2 ชั่วโมงเท่านั้น นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับความสวยงามของป่าต้นน้ำเข็ก โดยเป็นการนั่งเรือแจว หรือเรืออีโปงของชาวบ้าน

สำหรับใครที่อยากมาดู แมงกระพรุนน้ำจืด หรือจะมาล่องเรือชมธรรมชาติของ แก่งบางระจัน แห่ง เขาค้อ เมืองเพชรบูรณ์นี้ ก็นับว่า เป็นทริปที่น่าสนใจมาก มีความอันซีนของธรรมชาติ รวมไปถึงกิจกรรมสนุกๆ ที่ไม่น่าเบื่อ และยังได้ใกล้ชิดวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่อีกด้วย จบทริปนี้น่าจะอิ่มเอมใจกันสุดๆ ไปเลยแหละ

ที่อยู่ : แก่งบางระจัน ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
พิกัด : https://goo.gl/maps/htzyrirRcMMvyvt87
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน…

Helpful Advice To Keeping Your Cat Happy

TIP! Drape cords should be kept distant from cats. These are not great play toys for cats.

A cat purr is one of the most satisfying sounds you can hear. This is a relaxing sound and can put you as well as the cat. That’s why you should take good care for them properly.These tips can help you into a great caretaker.

TIP! If you want to add a cat to your family, go to the shelter first to see what is available. Shelters always have plenty of cats available and adoption fees are usually very affordable.

You must always take your cat to a vet to make sure everything is okay.Cats need yearly shots and a vet can help you make sure your cat is okay. Try to stay with one vet during the same veterinarian throughout your pet’s life. This helps make sure your vet will have an excellent understanding of your pet’s medical history.

TIP! If your cat is female, it is very important that she be spayed when the vet feels she is old enough. If an indoor cat gets out, you may soon have kittens.

Make sure your cat has a collar and tag if it goes outside. Cats can range far from home and the tag they could become lost forever. The tag should have at least the pet’s name and number for contact purposes.

TIP! Regular visits to the vet will make sure that you cat is as healthy as he can be. Your cat needs to get a checkup about once every year, or more if there are issues that come up.

Think about putting a microchip implanted in your cat. Even an indoor cats may get out of your home. Tags and collars can help you cat return home, but cats can sometimes take these things off or they could get hung up on a tree or something. Microchips are as small as a rice grain and contain all your contact information.

TIP! Don’t use dog portions for your cat. Cats will react very negatively to any products intended for dogs.

Your cat most likely spends quite a bit of time to groom themselves to what they consider “perfect.” Hairballs are more common for long-haired cats. There are special food on the market that can ease this issue. Some foods have special formula for hairball reduction, which will help.

TIP! Making sure your cat doesn’t jump on the counters is hard to do. One thing they like about it is they enjoy being high up.

Be careful if you leave a kitten with a kitten. A child under five years old should not be left alone with a pet. They don’t know what harm they can potentially do to kittens. As your children get older, they can show maturity with handling a little pet.

TIP! Make sure your cat is not too bored. Cats need to play and get regular exercise.

You can tap fellow cat owners for advice if you’re …

Properly Care For Your Cat With This Advice

TIP! If you have a female cat it is important to have her spayed once she becomes old enough. While your cat may be an indoor one, there is always the possibility it can get out and you wind up with kittens one day.

Cats and humans have been beloved pets for many centuries. They’ve been the subject of poems, sung about, and have even starred in movies. It’s easy to understand why cat’s often times think they are in charge. This article will provide you with some ways to show your cat you and much more.

TIP! Your cat can devastate your furniture with its claws. If your couch is starting to look like it’s been put through a shredder, it’s time to invest in a nice scratching post or cat tower.

You may not think it’s necessary if you have an indoor cat, but she could still slip outside and become pregnant. Having your cat spayed helps to control the only way to 100 percent prevent accidental litters.

TIP! If you are traveling with a cat in tow, be aware of the noises in your car. You may be tempted to blast your favorite songs at top volume.

Don’t try using dog food or products on your cats ever. Cats can have strong negative reactions to a product that is formulated for dogs. Flea products are one of the worst products to give a great example of this. Your cat can die if you use dog flea product on it.

Give your cat plenty of attention and affection. Cats need just as much companionship they offer to humans. They should feel like a big member as well.

TIP! Never punish a cat for a mess outside of its box. The major cause of such accidents is usually because the litter box hasn’t been given the proper care.

Your cat most likely spends quite a bit of time grooming himself to perfection. Hairballs are more common for long-haired cats. There are foods you can buy to try to help combat this problem. Some foods are in fact formulated specifically to reduce hairballs, which will make life easier for your cat and you.

TIP! A battered appearance isn’t a good reason to discard a beloved cat condo or scratching post. This is the condition that cats like the most.

Avoid bladder crystals in his system that will come out in his urine by feeding high quality diet. Passing stones or crystals hurts and having this corrected by a ton in vet bills if they don’t come out naturally. Choose a cat food low in magnesium for your cat. Be sure that you read the ingredient label.Fish products tend to be higher in magnesium compared to chicken.

TIP! Provide your cat with canned food rather than dry. Dry food may cost less, but canned food has more benefits.

Be considerate of your cat’s ears when you take them on a trip. Although you may love singing loudly to your favorite songs …

Caring For Your Cat: Tips And Tricks

TIP! Check out your local shelter if you are thinking about getting a cat. There are so many great cats at shelters.

Cats have co-existed with people for hundreds of years. They’ve been subjects in many musicals, sung about, and poems. It’s not hard to see why they feel that they’re in charge. This article will help your cat to listen to you and much more.

TIP! Cat’s claws can really put a dent in your furniture. Buy a scratching post if you need to protect the furniture in your home.

You must always bring your cat for regular vet check-ups. Cats need to get shots and overall health assessments. Try to stick with the same veterinarian throughout your pet. This one vet will be more knowledgeable on your cat’s history.

TIP! Place a “tablecloth” under your cat’s food bowl. Cats often take food from their bowls to eat on the side.

Don’t use dog food or products on your cat. Cats are known to have strong negative reactions to a product that is formulated for a dog. This is particularly true of flea products. Your cat may die if you use dog flea prevention items made for dogs.

TIP! You need to establish some boundaries if you are getting a cat for your children. Make sure the children know where the cat is and is not allowed to roam.

Make sure your cat has a collar and tag if it goes outside. Cats can range far from your home and the tag they could become lost forever. The tag should contain your name and the number where you can be reached.

TIP! If your cat constantly meows, you need to try to figure out why. After some time, you’ll understand why your cat purs or meows based on what she wants.

You may want to have a microchip implanted in your car. Even an indoor cat can get out sometimes. A tagged collar might help get kitty home, for instance if it gets snagged in some branches. A teeny microchip can hold the contact information.

TIP! High areas are ideal for cats. To make your cat happier, give him a lookout perch where he can check out the area.

Be considerate of your cat’s ears when traveling. You and your cat probably have different ideas about the ideal volume for the car stereo, but a cat will prefer lower volumes as their ears are more sensitive. To keep your cat calm and collected over the course of your trip, turn off the music or keep the volume low.

TIP! Never try to teach a cat how to work a litter box. They will do it on their own and don’t need to be taught.

Consider buying your cat a fountain to drink from.Cats usually like to drink from a water stream better. You may have noticed that your cat enjoys drinking from the running sink. A drinking fountain designed for your cat is the happiness of drinking from running …

Essential Cat Care Tips To Make You A Better Human

TIP! Look a local animal shelters for cats. Shelters have lots of great cats available, and your adoption fee often covers key veterinary services.

Cats are great creatures to have around because they’re loving and they may make you will soon find yourself losing track of time playing a part in their feline games. To keep your cat happy and active, give them a new game or toy.You don’t always have to spend money to enjoy some playtime with your cat. Use these ideas and you will have better days ahead.

TIP! It is not safe to use dog products for your feline friend. They can have very strong and possibly negative reactions to dog products.

Make sure that your cat is always well groomed. Cats should have to be brushed or combed on a regular basis. This helps them keep your cat’s coat properly clean at all times. It also limit shedding and can cut down on how many times they are spitting up hairballs.

TIP! You can keep your cat away from electrical cords by spraying them with some bitter apple. If this does not work, make sure you cover the cords.

Don’t use items on a cat a dog’s product. Cats often have severe negative reactions to a product that is formulated for a dog. This is especially true if it’s a product for fleas. Your cat can die if you use dog flea products on it.

TIP! Get a microchip for your cat. Even cats who live completely indoors may someday decide to bolt out the door or escape out of a window.

Make sure your cat has a collar and tag if it goes outside. Cats can range far from your home and without a tag will help them find their way home. The tag should contain your name and number where you can be reached.

TIP! Being nocturnal is quite normal for cats. This means their behavior is quite active during the night.

Deter cats from chewing on electrical wires by using bitter apple.If your cat likes to chew cords, keep them covered as much as possible. You can do this by bundling them and tucking them in the cardboard rolls that come inside paper towels.

TIP! When it comes to litter boxes, placement is everything. It shouldn’t be put in an area with high traffic and should be far from their food.

Cats are great family pets, but little ones may not understand that they are fragile.Make sure your kids understand how to pet a cat. Teach them about appropriate activities and how to properly pick your cat up. Cats have weaker bones than dogs so it is important to treat them with care.

TIP! Cats enjoy heights. For very happy cats, give them a safe place where they can look around at their surroundings.

If you get a cat for your kids, discuss this with them before bringing the cat home. Make sure everyone understands which areas of the house the cat …

Cats Need Care: Proper Tips To Give It To Them

TIP! If your cat is getting older, you can increase it’s comfort by placing its bed over a heated tile. Just heat a one-foot square terra cotta tile in your oven at about 200 degrees for 15-20 minutes.

Feral cats are ones that don’t have a home and live on the street. These abandoned kittens make up nearly half of the population of domesticated felines and can become a nuisance. Keep reading for some excellent advice about taking care information that you crave.

TIP! A tagged collar is essential if you let your cat outside regularly. Cats enjoy traveling far away, so a tag can help your cat get back home when lost.

Don’t use dog portions for a dog. Cats will have a reaction that’s negative reactions when exposed to products designed for dogs. Flea products are a cat. Your cat can die if you use a dog flea prevention items made for dogs.

TIP! Most cats spend a large amount of time on grooming themselves. Your cat’s long hair can cause hair balls.

Prevent your cat from chewing on electrical cords by spraying bitter apple. If your cat likes to chew cords, make sure you cover the cords. You can hide away any cords inside the rolls that are used for paper towels.

TIP! Find cat medicine online if you want to get discounts. In an emergency, this won’t be much help, of course.

Your cat needs love and love. Cats are looking for a response in kind in exchange for all of the friendly companionship as they offer to humans. They want to feel like a valuable part of the family.

TIP! Create a tablecloth for the feline. Cats often like to remove food from their bowl to eat it off to the side.

Be considerate of your cat’s ears when traveling. You may love belting out your favorite tunes as you drive on the freeway, but it could be hurting your cat’s ears. To ensure your cat’s trip is pleasant, keep the stereo low – or perhaps off entirely.

TIP! Don’t let your cat outside. Cats come to harm outside every day.

Think twice before letting your cat go outdoors. This can be something that isn’t very unsafe for your cat. Your cat could get fleas or something even worse parasites. Cats can be harmed by cars, stolen or hit by passing vehicles.If letting your cat outdoors is important to you, let it out into a small area in your yard.

If you feed them the same thing day in and day out, that may be the only one they’ll eat later on.

TIP! Your cat should always wear a collar and ID tag. This is even true for indoor cats.

Are you having a hard time getting overwhelmed with all the cat hair? Cats do a lot of shedding, you need to brush them on a regular basis. If your cat sheds a lot, you definitely want to brush him often. This will make your …

Great Tips And Tricks For Feline Care

TIP! If you want a cat to feel like it’s more comfortable, a heated tile may be able to help. Heat a fabric covered heating pad in the microwave for a couple of minutes, making sure that is not too hot to the touch.

Would you save the life if you could?There are millions of cats out there who are in need a good home. You only need to adopt one and take care of it, and the article below will teach you how.

TIP! If your kitty is a female, make sure to plan a spaying once she is of age to breed. While your cat may be an indoor one, there is always the possibility it can get out and you wind up with kittens one day.

You should always take your cat to a vet check-ups. Cats require special shots to prevent illness and the vet can check their overall health assessments. Try to stay with the same vet throughout your cat’s life. This is because this person will be more knowledgeable on your cat’s history.

TIP! Regular vet visits are very important for your cat’s health. Most vets recommend yearly check-ups.

It does not matter if you an indoor cat; if she gets out when in heat, even if you want to keep it as an indoor pet. Having your cat spayed is the pet population and will save you time and trouble.

Flea Products

TIP! A tagged collar is essential if you let your cat outside regularly. The collar and tag will make it easier to find the cat if it gets lost.

Don’t use items on a cat a dog’s product. Cats often have severe negative reactions to dog products. Flea products are one of the worst products to give a cat. Flea products that are intended for a dog can be fatal to a cat.

TIP! If you’re traveling with your cat, take care to remember their ears. You and your cat probably have different ideas about the ideal volume for the car stereo, for instance: Remember that your cat’s hearing is more sensitive than yours.

Cats sometimes will spend hours grooming themselves and their fur clean. Hairballs are more common for long-haired cats. There are foods which help combat this issue. Some foods have special formula for hairball reduction, specifically designed to prevent or diminish hairball concerns.

TIP! If you’re thinking about raising an outdoor cat, you should strongly reconsider. Cats come to harm outside every day.

Avoid the chance that your male cat will develop crystals in his system that will come out in his urine by feeding high quality diet. Passing those crystals hurts and having this corrected by a vet bills if they don’t come out naturally. Choose a cat food with low in magnesium food. Be sure that you read the ingredient label.Poultry products are typically lower amounts than fish products.

TIP! Make sure you are cautious about leaving a young child alone with a small kitten. Children

What Every Cat Care Giver Should Know

A cat that is healthy and well-behaved can be a great addition to any home. The tips below will help you enjoy your cat.

TIP! It can be hard to prevent your cat from jumping on the counter. Cats naturally love heights so they can easily see everyone and everything.

Make sure your cat is well groomed. Cats have to be brushed or combed on a regular combings. Doing it constantly can help them keep their coat clean. It will also helps to reduce their shedding and can cut down on hairballs.

TIP! The litter box for your cat needs to be in a good location. Try and put it in an isolated area away from the cat bowl.

Think about having a microchip for your cat. Even indoor cats may get out sometimes. Although they provide the information needed to find your beloved pet, some cats may even wiggle out of them. A teeny microchip can hold the contact information to reach you and it’s only about as big as a piece of rice.

TIP! Use quality food to prevent crystals from forming in a cat’s urine. If they have to pass the crystals it can cause the cat a lot of pain and paying a vet to help with this can cost you a lot of money.

Avoid bladder crystals in his system that will come out in his urine by feeding a high quality diet. Passing stones or crystals hurts and having this corrected by a ton in vet bills if they don’t come out naturally. Choose foods low in magnesium. Be sure to read the label. Products that have fish are normally much higher in magnesium over ones containing poultry.

TIP! Many times, cat meds can be purchased on the internet for less than they’d cost if you got them from your vet. In emergency situations, buying online may not be a good option.

If you give your kids a kitten, make sure to set clear boundaries in advance. Let your kids know where the cat can be in. Setting up rules in advance will ensure your children understand.

TIP! If your cat is traveling with you, remember their ears. Although you might enjoy jamming to your music, understand that cats prefer peace and quiet.

Think hard before letting your cat outside. This can compromise your cat in an unsafe position. Your cat could get fleas or something even worse parasites. Your cat may be targeted by another animal, people and vehicles. If you need to let your cat out of the house, limit it to your own backyard.

TIP! Set a tablecloth under your cat’s food bowl. Certain cats prefer removing their food from their bowl and putting it on the side to eat it.

Be careful when leaving a kitten with your children. A child under five years old should not be left alone with a pet. They don’t know what harm they can pose for the kitten.As a kid ages, you will be …

Keeping Fleas And Ticks Away From Your Cats

TIP! Your cat needs to be groomed properly. Remember to brush your cat’s fur and comb it regularly.

Cats are a fine domestic animal with great abilities and some of the most interesting domesticated friends humans can have.Cats are something that a very common pet and they also are in some cases. It may be difficult if you want to live with cats.These smart and feisty creatures can be hardheaded and often require special care.

TIP! If your cat is an outdoor cat, then you should ensure it wears a tag collar. The collar and tag will make it easier to find the cat if it gets lost.

Cats really enjoy squeezing into all small spaces. A breakaway collar let’s go if the cat pulls tightly on too tightly. This could save your cat to live another day if it gets tangled up.

Wrap it in a towel and place it under your cat’s bed or blanket. Change it out every few hours if you need to.

TIP! Pick a good spot for the cat’s litter box. Do not place it in a busy area or close to where your cat eats meals.

Be sure you have a vet that your cat gets regular checkups at the vet. Cats need routine annual check-ups and wellness checks just like people.Cats should visit the vet right away if there are injuries or health problems that don’t go away.

TIP! Cats sometimes will spend hours grooming themselves to perfection. Long hair encourages hairballs.

You may want to have a microchip put into your cat. Even indoor cat can get the urge to run out sometimes. Tags and collars may be able to help you get your cat back, but cats can wiggle out of them or risk injury by snagging them on a tree branch or bush. Microchips are tiny and will tell people where the cat belongs.

TIP! Your cat has sensitive ears, especially in the car when they’re stressed out. You may prefer loud music as you drive down the freeway, blasting your stereo, but your feline friend likes softer sounds better.

Do not allow your cat to be bored all of the time. Cats need to exercise and playtime. Bored cats can develop depression and mental disorders that may negatively impact their health. Give them room to play and things to do. Indoor cats will be happier if you provide them with climbing resources and practical things such as scratching post.

Cats are frequently nocturnal animals. This means nighttime is an active at night. This will prevent them from attacking your sleeping space and awakening you.

TIP! Cats enjoy being high up. For very happy cats, give them a safe place where they can look around at their surroundings.

Try to figure out the cause if you find your cat meowing sounds. After you have lived with your cat for a while, you’ll start to recognize what some of the noises your cats makes mean. When you understand what each …

Easy Tips About Cats That Anyone Can Use

TIP! Check your local animal shelter if you have plans to get a cat. They have tons of amazing cats who desperately need a home.

Cats must be occupied while they aren’t napping. When cats are alone, cats will scratch up your belongings and climb on your furniture. Cat toys are one way to keep this from happening.Learn from this article about how to properly care for cats in the following article.

TIP! Cats enjoy getting into small spaces. Cats that wear collars are at risk should they become stuck somewhere cramped.

Keep your drape cords away from cats. This could lead to a severe injury or possibly kill them. Keep all drape cords pinned out of reach as a preventative measure.

TIP! Heated tiles are great to put under a cat bed, especially for the comfort of aging felines. Simply heat a single foot cotta tile at 200 degrees between 15 and 20 minutes.

Cats love to squeeze into all sorts of small spaces. A breakaway style collar will literally “break away” if pulled too tightly. This could help you save your cat if it gets caught in a tight spot.

Wrap it up in a towel and put it under where your cat sleeps. Change it every few hours if you like.

Your home furnishings can devastate your furniture with its claws. It might take time, but eventually it should stop the problem.

TIP! It’s not easy convincing your pet that the kitchen counter is a no-cats zone. Cats like to be up high, where they can watch everything going on.

Don’t let your cat become bored. Cats need play and get regular exercise. Bored cats tend to develop depression and mental disorders that may negatively impact their health. Give them exercise space and a wide selections of toys. Indoor cats will appreciate having a structure they can climb on or a dedicated scratching posts.

TIP! Think about having a microchip inserted in your cat. Your pet may be an indoor cat, but that doesn’t mean it’ll never dash through your door or slide outside via an open window.

Avoid bladder crystals in his system that will come out in his urine by feeding a high quality food. Passing stones or crystals hurts and having this corrected by a vet is expensive. Choose foods low in magnesium content. Be sure that you read the ingredient label.Fish products can have more magnesium compared to chicken.

TIP! You shouldn’t leave a young cat with children unattended. Particularly if the children are younger than five, they need supervision.

Be very careful if you leave a kitten with your children. Children under five years of age should always be supervised when interacting with the pet. They don’t know what harm they can potentially do to kittens. As they age, you will be able to decide when it is the right time for them to handle a cat or kitten without supervision.

TIP! Never punish a cat for a mess outside of its